Modpartsrisiko

Modpartsrisiko er de forskellige risici, som en investor har for, at en modpart i en aftale ikke opfylder de aftalte forpligtigelser.

Køber du værdipapirer af en modpart, er det risikoen for at du ikke får dine værdipapirer.

Sælger du værdipapirer til en modpart, er det risikoen for at du ikke får dine penge for værdipapirerne.

Søg på andre ord: