ÅOP

ÅOP er en forkortelse for Årlig OmkostningsProcent og er et dansk nøgletal, der bl.a. anvendes af investeringsforeninger.

Tallet søger at vise de forventede omkostninger ved at investere og beregnes over en tidshorisont på syv år.

I beregningen indgår:

  • Omkostninger ved køb
  • Omkostninger ved at eje investeringsforeningen (administrationsomkostninger)
  • Omkostninger ved at sælge efter syv år
Søg på andre ord: