Volatilitet

Volatilitet er et udtryk for udsvingene i et værdipapir eller på et marked.

Kan bruges som et mål for risikoen ved at købe et værdipapir.

Vær dog opmærksom på, at rolige perioder afløses af urolige perioder. Og omvendt.