Statsobligation

Statsobligation er en obligation, hvor en stat er låntager. Se obligationer.

Der er forskellig risiko på forskellige stater. Stater i den vestlige verden har typisk lav risiko mens stater i udviklingslandene typisk har højere afkast.

Renten typisk lavere, når risikoen er lav, og højere, når risikoen er høj.