Nominel

Nominel er den pålydende værdi på et værdipapir.

Obligationer har typisk en nominel værdi på 100. Aktier kan variere meget i nominel værdi.