Indre værdi

Indre værdi er den værdi, for eksempel et selskab eller en investeringsforening typisk – typisk egenkapital renset for gæld. Et selskabs kurs og den indre værdi er typisk ikke den samme.