Bestyrelse

En bestyrelse er direktørernes chef i dagligdagen i selskaber og investeringsforeninger. Vælges af generalforsamlingen for fastsatte tids-
intervaller – de fleste kan dog genvælges.