Aktivallokering

Aktivallokering er fordelingen af dine midler på forskellige aktivklasser.