Aktier

Aktier er en andel af en virksomhed. Man kan både investeret i aktier der er børsnoterede og aktier, der ikke er børsnoterede (unoterede aktier).

I Danmark har vi to børser – OMX Nasdaq, der er den officielle børs for notering af aktier og FirstNorth, der tilbyder børsnotering med lempeligere vilkår. Risikoen ved aktier på FirstNorth er derfor generelt højere end ved aktier noteret på OMX Nasdaq.