fbpx

Værdipapir

Værdipapir er en betegnelse for, at man ejer en andel af noget, har et tilgodehavende eller en rettighed.

Aktier, obligationer eller investeringsfonde er typiske værdipapirer.

Søg på andre ord: