Spread

Spread er forskellen på købs- og salgsprisen på et værdipapir.

Søg på andre ord: