Etablerede markeder

Etablerede markeder er de finansielle markeder i lande med de mest udviklede økonomier og kapitalmarkeder. Er kendetegnet ved større stabilitet og lavere afkast end emerging markets.

Søg på andre ord: